THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT KHI ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Luật Đất Đai 2013

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT KHI ĐANG THẾ CHẤP NGÂN HÀNG

Trong nhiều trường hợp Quý khách muốn chuyển nhượng nhà đất nhưng nhà đất này đang thế chấp, bảo lãnh tại Ngân Hàng nên không thể thực hiện được. Xin hướng dẫn cách giải quyết trong trường hợp này như sau:

Có hai phương án để Quý khách thực hiện việc nhận chuyển nhượng nêu trên:

Cách thứ nhất:

Bước 1: Hai bên ký hợp đồng đặt cọc đảm bảo việc giao kết hợp đồng chuyển nhượng với nội dung cụ thể về giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn ký kết, quyền và nghĩa vụ của các bên;

Bước 2: Hai bên cùng đến Ngân hàng để trả các khoản vay nợ sau đó thực hiện thủ tục giải chấp;

Bước 3: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng nhà đất với nội dung như đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc;

Bước 4: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động nhà đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cách thứ hai: Căn cứ Khoản 4 – Điều 718 – Bộ Luật Dân Sự 2005 quy định về Bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất có quyền:“Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thế chấp nếu được bên nhận thế chấp đồng ý”.

 Như vậy, nếu Quý khách muốn mua nhà đất đang thế chấp thì các bên cần làm việc với bên nhân thế chấp (Ngân Hàng) để được chấp thuận cho việc chuyển nhượng nhà đất nói trên. Sau khi được sự chấp thuận của Ngân Hàng các bên tiến hành thủ tục chuyển nhượng như bình thường